Ποιοι Είμαστε

Ο Πανθεσσαλικός Σύλλογος Ατόμων με Διαβήτη, έχει έδρα του την πόλη της Λάρισας και στεγάζεται στους χώρους της Ενδοκρινολογικής Κλινικής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας. Το καταστατικό του εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 596/2009 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λάρισας και καταχωρήθηκε στο βιβλίο αστικών σωματείων του Πρωτοδικείου Λάρισας με αριθμό 67/2009.

Σκοπός του Συλλόγου είναι:
α) η καλλιέργεια και η σύσφιξη φιλικών σχέσεων και η ανάπτυξη αλληλεγγύης μεταξύ των ατόμων που πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη και των οικογενειών τους,
β) η με οποιονδήποτε νόμιμο τρόπο συμβολή στην καλύτερη δυνατή αντιμετώπιση και υποστήριξη των πασχόντων σε τομείς όπως η εκπαίδευση στην αντιμετώπιση των διαταραχών του σακχάρου, η βιολογική αποκατάσταση, η ψυχολογική υποστήριξη, η κοινωνική προσαρμογή, η μόρφωση, η επαγγελματική αποκατάσταση κ.ά.
γ) η βελτίωση των συνθηκών ιατρικής, κοινωνικής και οποιασδήποτε άλλης φροντίδας από την πλευρά της πολιτείας,
δ) η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινωνίας για το πρόβλημα του σακχαρώδη διαβήτη και την ανάγκη πρόληψής του, και
ε) η προώθηση της έρευνας σε τομείς που αφορούν το σακχαρώδη διαβήτη και τους παράγοντες που σχετίζονται με αυτόν.
Ο Σύλλογος είναι μέλος της Ελληνικής Ομοσπονδίας για το Διαβήτη (ΕΛ.Ο.ΔΙ.) και μέσω αυτής της Διεθνούς Ομοσπονδίας Διαβήτη (IDA).

Το διοικητικό συμβούλιο του συλλόγου αποτελείται από τους :
α) Δημήτριος Μηνάς, επίτιμος δικηγόρος, Πρόεδρος, β) Γεώργιος Κουκούλης, αναπληρωτής καθηγητής ενδοκρινολογίας, αντιπρόεδρος, γ) Χρήστος Τσιντζάς, γραμματέας, δ) Μαρία Δεληζώνα, ταμίας, ε) Μαρία Ζησοπούλου, μέλος.
Η θητεία του διοικητικού συμβουλίου λήγει την 31/12/2011.

Comments are closed.