Δραστηριότητες

Στο πλαίσιο της συνεργασίας του Συλλόγου με την Ενδοκρινολογική Κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας, διοργανώνονται μηνιαίες ενημερωτικές συναντήσεις. Στις συναντήσεις αυτές, αναπτύσσονται θέματα που ενδιαφέρουν τους πάσχοντες και το περιβάλλον τους και την βελτίωση της ποιότητας ζωής τους.

 

Comments are closed.