Φαρμακευτική κάλυψη των ανασφάλιστων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων

Δημοσιεύθηκε από το Υπουργείο Υγείας η με ΑΔΑ Ω915465ΦΥΟ-ΝΥΙ απόφαση αναφορικά με το θέμα.

Για την προβολή & λήψη της απόφασης, επισκεφθείτε τη σχετική σελίδα στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ.

Comments are closed.